Telefon: +420 725 511 101 | Email: zlin@cmmj.cz | Adresa: Fryštácká 495, Zlín - Kostelec, 763 14 | ČÚ: 1400457389 / 0800 | IČ: 67777929 | Datová schránka: i9jnygy

Dokumenty a formuláře

Objednávka laboratorního vyšetření na svalovce u divokých prasat

Směrnice k propůjčování vyznamenání ČMMJ

Vyznamenání ČMMJ

Českomoravská myslivecká jednota ve snaze ocenit obětavou práci vykonanou ve prospěch myslivosti, ochrany zvěře a jejího životního prostředí a rozvoje mysliveckých tradic, propůjčuje myslivecká vyznamenání svým členům, právnickým osobám, organizačním jednotkám ČMMJ, významným osobnostem veřejného života a též nečlenům, kteří se mimořádně zasloužili o rozvoj myslivosti. Vedle vyznamenání lze udělit i věrnostní medaili, čestné uznání a čestné členství.

Nejvyšším vyznamenáním ČMMJ je Čestný myslivecký řád, který je propůjčen jen výjimečně pouze fyzickým osobám a je výrazem hluboké úcty a vysokého uznání za zcela mimořádné zásluhy o rozvoj myslivosti.

Vyznamenání „Za zásluhy o myslivost“ je propůjčováno ve třech stupních – zlatý, stříbrný a bronzový odznak za zásluhy v myslivecké činnosti nebo za aktivní činnost ve prospěch naší myslivosti na úseku chovatelském, organizátorském, vzdělávacím, vědeckém, uměleckém a zachovávání mysliveckých tradic.

Věrnostní medaile může být udělena členům, kteří se aktivně účastní myslivecké činnosti a jsou nepřetržitě členy ČMMJ nejméně 30 let a může být opakovaně udělena po dalších 10 letech nepřetržitého členství.

Právní předpisy související s myslivostí | ČMMJ (cmmj.cz)

Historie lovu a myslivosti | ČMMJ (cmmj.cz)

Letáky ke stažení

Letáky ke stažení | ČMMJ (cmmj.cz)

Myslivci pro přírodu - plakáty

https://www.cmmj.cz/myslivci-pro-prirodu-materialy-ke-stazeni/