Kurzy

KURZ KE ZKOUŠCE Z MYSLIVOSTI

Kurzovné činí 6300 Kč, v případě zájmu o roční předplatné časopis Myslivost činí 7200 Kč. Kurzovné je nutno uhradit při zahájení kurzu. Teoretická výuka probíhá v sídle OMS Zlín na střelnici Vršava – Horákův Mlýn. 

Adepti musí absolvovat:
· teoretickou přípravu v min. rozsahu 50 vyučovacích hod.
· praktickou přípravu v honitbě v trvání 1 roku – předloží smlouvu s uživatelem honitby a vyplněný záznam o přípravě uchazeče
· 2 brigády na střelnici a při činnostech OMS Zlín
· 2 střelecké akce – dle termínové listiny
· 2 kynologické akce – dle termínové listiny

Součástí kurzovného je mimo jiné :
· členský příspěvek ČMMJ s pojištěním u pojišťovny Halalali na daný rok
. náboje pro cvičnou střelbu

Zahájení mysliveckého kurzu se předpokládá v sobotu 30.1.2021. Přihlášky nutno doručit na sekretariát OMS Zlín do 25.1.2021(možno i mailem).


KURZ KE ZKOUŠCE MYSLIVECKÝCH HOSPODÁŘŮ

Otevření kurzu pro myslivecké hospodáře je závislé na počtu uchazečů, minimální počet je 15. Prosíme všechny zájemce o kurz Mysliveckých hospodářů, aby neváhali a podali si přihlášku. Kurzovné činí 5000,- Kč, které je nutno uhradit při zahájení kurzu. Teoretická výuka probíhá v sídle OMS Zlín na střelnici Vršava – Horákův Mlýn.

 Zájemci absolvují :
· teoretickou přípravu
· praktickou přípravu v honitbě v trvání 6 měsíců – předloží smlouvu s uživatelem honitby a vyplněný záznam o přípravě uchazeče