Společenská kronika

S hlubokým zármutkem oznamujeme všem přátelům a známým, že dne 16.října 2021 nás opustil náš kamarád, přítel, myslivec, předseda MS Polichno, pan Oldřich Studený. Ztrácíme v Tobě nezapomenutelného kamaráda, obětavého myslivce a věrného přítele. Čest jeho památce! Milý Oldo, za všechno děkujeme. Kamarádi myslivci.