Výsledkové listiny

Výsledková listina ZV (OP) MS Napajedla 17.10.2021

Výsledková listina ZV (ohaři) MS Napajedla 17.10.2021

Výsledková listina PZ (OP) MS Napajedla 16.10.2021

Výsledková listina PZ (ohaři) MS Napajedla 16.10.2021

Výsledková listina Lesní zkoušky (OP) MS Ludkovice 9.10.2021

Výsledková listina Barvářské zkoušky MS Ludkovice 10.10.2021

Výsledková listina PŘEDBĚŽNÉ ZKOUŠKY BARVÁŘŮ 11.9.2021

Výsledková listina SZVP 22.8.2021

Výsledková listina ZVVZ 7.8.2021

Výsledková listina PZ Ohařů 8.5.2021

Výsledková listina PZ OP 8.5.2021

Výsledková listina ZN 29.5.2021