Telefon: +420 725 511 101 | Email: zlin@cmmj.cz | Adresa: Fryštácká 495, Zlín - Kostelec, 763 14 | ČÚ: 1400457389 / 0800 | IČ: 67777929 | Datová schránka: i9jnygy

Příspěvky

Platba Členského příspěvku ČMMJ s povinným pojištěním na rok 2024 a další
- lze zaplatit až na tři roky
- varianty a rozsah krytí pro pojištění odpovědnosti pro rok 2024 naleznete v tabulce na odkaze:
https://www.halali.cz/index.php/pojisteni-myslivost/pojisteni-odpovednosti-clenu-cmmj

U varianty pojištění Standard a Exclusive se pojištění psa sjednává pro psa minimálně od věku 5 měsíců, maximálně do dne dovršení 10 let věku (viz skupinová pojistná smlouva STANDARD a EXCLUSIVE  v odkaze výše – článek VI, odst. 3).

Možnosti platby:


1/ HOTOVĚ  na sekretariátu OMS Zlín

2/PROSTŘEDNICTVÍM  BANKOVNÍHO ÚČTU  OMSu Zlín


Platební údaje pro platbu členského příspěvku prostřednictvím pobočného spolku Zlín:
Č.ú.: 1400457389/0800
Variabilní symbol: rodné číslo
Konstantní symbol: 0308
Poznámka k platbě: ČLP 2024-XXXX
Částka: XXXX Kč dle varianty a počtu placených let
Po připsání platby na bankovní účet bude členský průkaz zaslán mailem - nutné mít zaevidovanou aktuální mailovou adresu!

V případě jakéhokoliv dotazu či změny údajů (výše částky, změna bydliště, telefonní kontakt, mailová adresa), volejte 725 511 101.

Členství v ČMMJ je jednotné a je organizováno zpravidla dle místa trvalého pobytu členů nebo podle zájmu členů; člen prokazuje členství platným členským průkazem.

Uchazeč o přijetí za člena podává písemnou přihlášku u pobočného spolku (např. okresní myslivecký spolek Zlín). Řádné členství vzniká rozhodnutím pobočného spolku o přijetí a po zaplacení vstupního členského příspěvku.

Člen platí členský příspěvek OMS, který ho eviduje.

Každý člen ČMMJ je pojištěn proti následkům povinné odpovědnosti za škody dle zákona o myslivosti a pro případ úrazu utrpěného v souvislosti s prováděním myslivosti na základě hromadné smlouvy sjednané ČMMJ s Všeobecnou pojišťovnou Halali, a.s. Nižší členský příspěvek platí plně invalidní důchodci, důchodci starší 65 let, studující v denním studiu do věku 26 let a žáci do věku 18 let. Nižší členský příspěvek mohou platit také členové lesníci a myslivci z povolání, kteří prokáží, že povinné pojištění jim hradí jejich zaměstnavatel na základě hromadné pojistné smlouvy sjednané s pojišťovnou.

Evidence členů vedou v rámci své působnosti OMS, centrálně sekretariát ČMMJ. Člen může požádat o převedení své evidence k jinému OMS

Varianty a rozsah krytí pro pojištění odpovědnosti pro rok 2024